Handelsbetingelser – Copencat IVS

1. Generel note

Nedenstående udgør den juridiske bindende aftale mellem dig og Copencat IVS og gælder ethvert brug af hjemmesiden www.copencat.dk.
Denne juridiske aftale kaldes for ”betingelser” og www.copencat.dk kaldes for ”hjemmesiden” i det følgende.
De seneste betingelser vil fremgå af hjemmesiden, og disse betingelser erstatter alle tidligere betingelser.
Andre betingelser er kun gældende, såfremt der er indgået skriftlig aftale mellem dig og os.

2. Virksomhedsoplysninger

Copencat IVS
CVR. nr.: 37 38 52 47
Bygvangen 3
3400 Hillerød
E-mail: info@copencat.dk
Hjemmeside: www.copencat.dk
Tlf.: +45 28 14 25 20
Etableringsdato: 10. Januar 2016

Du er velkommen til at kontakte os via e-mail for yderligere information.
Alle henvendelser kan ske via e-mail til: info@copencat.dk.

3. Priser

Alle priser angives og oplyses i danske kroner. Prisen er oplyst udfor de enkelte varer og er inkl. dansk moms. Porto er momsfri.

4. Betaling

Vi accepterer følgende betalingsmetoder:
Visakort
Mastercard
Bankoverførsel
Kontant betaling via MobilePay ved afhentning
OBS! Ved bankoverførsel og kontant betaling er du ikke beskyttet af indsigelsesordningen.

5. Faktura

Alle ordrer bekræftes automatisk via e-mail.
Ordren er gennemført når betaling er modtaget og varen er afsendt.
Der fremsendes faktura via e-mail, når ordren er gennemført.

6. Levering

Levering sker med Postdanmark som brev.

Varene sendes normalt førstkommende hverdag efter at betaling er modtaget.
Leveringstid for varen er i henhold til Postdanmarks leveringstider.
Der kan forventes op til 4 hverdage.
Du har mulighed for selv at afhente varene efter nærmere aftale. Så sparer du leveringsomkostningerne.

7. Fortrydelsesret (hvis du fortryder dit køb)

Du har, som privatperson, 14 dages fortrydelsesret, når du handler hos os.
Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag, du har modtaget din vare.

Du skal inden 14 dage fra modtagelse give os meddelelse om, at du ønsker at fortryde dit køb. Meddelelsen skal gives ved at sende en e-mail til: info@copencat.dk. I den meddelselse skal du gøre os tydeligt opmærksom på, at du ønsker at udnytte din fortrydelsesret.
Du kan også vælge at benytte vores standardfortrydelsesformular og sende med retur. Den finder du medsendt din ordrebekræftelse og nederst i dette dokument.

Du kan ikke fortryde ved blot at nægte modtagelse af varen uden samtidig at give os tydelig meddelelse om dette.

7.1 Returnering

Du skal sende din ordre retur til os uden unødig forsinkelse og senest 14 dage efter, du har meddelt os, at du ønsker at fortryde dit køb.
Du skal afholde de direkte udgifter i forbindelse med tilbagelevering af varen.
Ved returnering er du ansvarlig for, at varen er pakket forsvarligt ind.
Du bærer risikoen for varen fra tidspunktet for varens levering.
Udgifterne for returnering forventes højst at beløbe sig til fra 9,- DKK til 108,- DKK afhængig af vægten.

7.2 Varens stand, når du sender den retur

Du hæfter kun for eventuel forringelse af varens værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og den måde, den fungerer på. Med andre ord – du kan prøve varen på samme måde, som hvis du prøvede den i en fysisk butik.

Hvis varen er prøvet udover, hvad der er beskrevet ovenfor, betragter vi den som brugt, hvilket betyder, at du ved fortrydelse af købet kun får en del eller intet af købsbeløbet retur, afhængig af varens handelsmæssige værdi.

For at modtage hele købsbeløbet retur må du altså gøre det samme, som man kan i en fysisk butik. Du må afprøve varen, men ikke tage den i egentlig brug.

7.3 Tilbagebetaling af købsbeløbet

Hvis du fortryder dit køb, får du naturligvis det beløb du har indbetalt til os, tilbage. I tilfælde af en værdiforringelse, som du hæfter for, fratrækkes denne købsbeløbet.

Hvis du benytter din fortrydelsesret, refunderer vi alle betalinger modtaget fra dig, herunder leveringsomkostninger (dog ikke ekstra omkostninger som følge af dit eget valg af en anden leveringsform end den billigste form for standardlevering, som vi tilbyder), uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget meddelelse om din beslutning om at fortryde denne aftale.
Vi gennemfører en sådan tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre du udtrykkeligt har indvilget i noget andet.

Vi kan tilbageholde tilbagebetalingen, indtil vi har modtaget varen retur, med mindre du inden da har fremlagt dokumentation for at have returneret den.

Hvis du fortryder købet, skal varen sendes til:
Copencat IVS
Bygvangen 3
3400 Hillerød

Du kan mod forudgående aftale også fortryde købet ved at give tydelig meddelelse og aflevere den personligt på ovenstående adresse.

7.4 Hvad skal jeg sende med tilbage?

Du skal vedlægge en kopi af ordrebekræftelsen. Ekspeditionen går hurtigere, hvis du ligeledes udfylder vores standardfortrydelsesformular.

Bemærk! Vi modtager ikke pakker sendt pr. efterkrav eller lignende.

8. Reklamationsret (hvis der er noget galt med varen)

Købelovens mangelsregler kan finde anvendelse på varekøb.

Når du handler som privatperson på www.copencat.dk har du selvfølgelig 24 måneders reklamationsret.
Det betyder, at du enten kan få varen repareret, ombyttet, pengene tilbage eller afslag i prisen, afhængig af den konkrete situation.

Vi forbeholder os retten til at afvikle enhver reklamation ved at tilbageføre din betaling.

Det er selvfølgelig et krav, at reklamationen er berettiget, og at manglen ikke er opstået som følge af en fejlagtig brug af varen eller anden skadeforvoldende adfærd.

8.1 Hvor hurtigt skal jeg reklamere?

Du skal reklamere indenfor ”rimelig” tid efter, at du har opdaget manglen ved varen.
Hvis du reklamerer inden for to måneder efter, at manglen er opdaget vil reklamationen altid være rettidig.

8.2 Vi refunderer rimelige fragtomkostninger

Er reklamationen berettiget refunderer vi naturligvis dine (rimelige) fragtomkostninger.

8.3 Varen sendes til

Copencat IVS
Bygvangen 3
3400 Hillerød

8.4 Vi har brug for følgende information, når du sender varen til os

Du skal vedlægge en kopi at ordrebekræftelsen.
Når du returnerer varen, bedes du oplyse, hvad problemet er, så detaljeret som muligt.

Bemærk! Vi modtager ikke pakker sendt pr. efterkrav eller lignende.

Husk, at varen altid skal sendes tilbage i forsvarlig emballage, og husk at få en kvittering for afsendelse, så vi kan tilbagebetale dine fragtomkostninger.

9. Persondatapolitik (hvad gør vi med dine personlige oplysninger)

Du kan generelt bruge hjemmesiden uden at angive nogle personlige oplysninger.

Hvis du vil købe nogle at vores varer, er vi nødt til at have nogle personlige oplysninger fra dig.
Dine personlige oplysninger bruges udelukkende i forbindelse med dine ordrer.

For at du kan indgå aftale med os, har vi brug for følgende oplysninger:
Navn
Adresse
Telefonnummer
E-mail adresse
IP-adresse

Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål at kunne levere varen til dig.
Oplysningerne vi indsamler om dig benyttes udelukkende i forbindelse med dit forhold til Copencat IVS.
Personoplysningerne registreres hos Copencat IVS og opbevares i fem år, hvorefter oplysningerne slettes.

Når der indsamles personoplysninger via vores website, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om præcis, hvilke oplysninger, der indsamles og hvorfor.

Medarbejdere hos Copencat IVS har adgang til personlige oplysninger og oplysningerne vil ikke blive delt med eller solgt til 3. part, uden din accept.

Den dataansvarlige på www.copencat.dk er Chief Creative Officer, Bettina Elbæk Petersen.

Vi opbevarer ikke kundeoplysninger krypteret.
Vi transmitterer ikke kundeoplysninger krypteret.
Øvrige oplysninger opbevares ikke-krypteret og sendes ikke-krypteret.

Oplysninger der ikke længere har relevans slettes, og herudover sletter vi regelmæssigt alle oplysninger, som indsamles via hjemmesiden.

Vi forbeholder os ret til at videregive personlige oplysninger til myndighederne eller andre i den udstrækning lovgivningen kræver det, og når vi finder det nødvendigt for at følge gældende love eller for at beskytte rettigheder eller sikkerheden omkring hjemmesiden, vores kunder, brugere, eller andre.
Herunder udveksling af oplysninger for at forhindre svindel og bedrageri f.eks i forbindelse med kreditkort.

Oplysninger afgivet til www.copencat.dk videregives eller sælges på ingen måde til tredjemand, og vi registreret ingen  personfølsomme oplysninger.

Vi forbeholder os dog retten til at videregive personlige oplysninger såfremt Copencat IVS, http://www.copencat.dk/ eller dele heraf sælges eller overdrages til andre.

Som registreret hos Copencat IVS har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter Persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til Copencat IVS via e-mail: info@copencat.dk.

10. Klageadgang

Hvis du vil klage over dit køb, skal du rette henvendelse til Copencat IVS, Chief Executive Director, Lone Nielsen via e-mail: info@copencat.dk.

Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, har du følgende mulighed for at klage, såfremt betingelserne herfor er opfyldt.

Oplysning om klagemuligheder:

En klage over en vare købt hos os kan indgives til:

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens
Center for Klageløsning
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby

Du kan klage til Center for Klageløsning via:
www.forbrug.dk

EU-Kommisionens online klageportal kan anvendes ved indgivelse af en klage.
Det er særligt relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land.

Klage indgives her:

http://ec.europa.eu/odr

Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse: info@copencat.dk

11. Lovgivning

Hjemmesiden er ejet af Copencat IVS i Hillerød i overensstemmelse med dansk lovgivning.
Som følge af dette er dansk lovgivning gældende for betingelserne angivet i denne aftale og alle andre steder på hjemmesiden, såfremt dette ikke er i konflikt med nogle love.

Enhver retstvist i forbindelse med brug af hjemmesiden eller forholdet til Copencat IVS skal afgøres efter dansk rets almindelige regler ved retten i Hillerød, Danmark.

12. Version

Senest opdateret d. 30. juni 2018.

 

 

 

 

 

Bilag: Standardfortrydelsesformular.
(denne formular udfyldes og returneres kun, hvis fortrydelsesretten gøres gældende)

Til:
Copencat IVS
Bygvangen 3
3400 Hillerød

E-mail: info@copencat.dk

Jeg meddeler herved, at jeg ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med min købsaftale om følgende varer.

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Ordre nr.:       ____________________

Bestilt d.:        ____________________

Modtaget d.:  ____________________

Dit navn:        __________________________________________________

Din adresse:  __________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

(Din underskrift – kun hvis formularens indhold meddeles på papir)

____________________________________________________________

Dato:              ____________________